Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Šmajchl

Velkopavlovická chasa

Ú
vod

Velkopavlovická chasa je neregistrované sdružení příznivců lidového folklóru a tradic Hanáckého Slovácka, do kterého se Velké Pavlovice člení. Během roku se podílíme na kulturním dění ve městě zejména spolupořádáním Velkopavlovických hodů a hodek a účastí na Velkopavlovickém vinobraní. Organizace čítá kolem 30 aktivních lidí, kteří se významně podílí na chodu chasy. Našim cílem je udržování a rozvíjení lidových tradic, tanců, písní a krojů.

Název „šmajchl“, jak se možná někteří mylně domnívají není synonymem chasy, nýbrž je označením místa, kde se její členové schází. V místní sokolovně, kde se šmajchl nachází, si ti nejmladší osvojují dovednosti od těch starších, které využijí zejména na akcích Velkopavlovické chasy.

Přijměte naše pozvání a přijďte podpořit nás a lidové zvyky a tradice na některou z akcí.

Město Velké Pavlovice Velkopavlovická chasa
Materiály zveřejněné na tomto serveru poskytli: Petr Jilka, Jaroslava Drbolová, Milán Pecka, Karolína Bártová, Věra Procingerová, Zdeněk Karber, Radomír Zapletal, František Kobsa, Miroslav Grégr, Marta Buchtová, Jana Michnová, Stanislav Horáček, Žaneta Němcová, Libuše Juchelková, Antonín Nesvadba, Marie Oulehlová, Marie Hlaváčková, Jarmila Šťavíková, Pavla Hájková, Stanislava Grenová, Jan Suský, Květa Pozdílková, Ludmila Hlávková, Antonín Jaborník, Karel Franc, Anděla Krejčeříková, Klotilda Ruprechtová, Milan Dobrovolný, Radek Hefner, Jana Šmídová, Václav Halm, Vlastimil Pláteník, Anděla Dostoupilvá, Luboš Pilát, František Kallus, Pavel Vala, Marie Valová, Marta Zapletalová, Anna Káčerová, Stanislav Nesvadba, Anna Havlíková, Jaroslav Záruba, Vladimír Kynický, Lukáš Kostrhun, Nikola Hanáková, Zdeněk Hrabal, Marie Jilková, Milena Procházková, Zdenka Hájková, Josef Prát, Věra Hercogová, Zdena Popovská, archiv MěÚ Velké Pavlovice a další. Děkujeme.