wz

Šmajchl

Velkopavlovická chasa

H
istorie

 

Hody

 

Páry stojící zleva
Cyril HrabalMarie Čermáková
Václav SuskýMarie Maršálková
Josef ProcházkaAnežka Kalužíková
František PláteníkMarie Štambachrová