wz

Šmajchl

Velkopavlovická chasa

H
istorie

 

Hody

 

V tomto roce nebyli stárci a sklepníci zvoleni. Obcí procházel pouze průvod.

 

 

Fotky